Bizkaia Talent

Zera eskaitzen dizugu

Zera eskaitzen dizugu

Laguntza ekonomikoen zerbitzua

Bizkaia Talentek, Bizkaiko Foru Aldundikoak (BFA) sustatutako irabazi-asmorik gabeko elkarteak, laguntzen eskaerak onartzeko epemuga zabaltzen du. Abenduaren 11 tik 2018ko otsailaren 15ean arte Talenturako elkarteak profesionalak eta ikertzaileak kontratatzeko emango dituen laguntzak eskatzeko epea irekiko da. Programa sektore berritzaileetan jarduerak garatzen dituzten Bizkaiko erakundeei zuzenduta dago, besteak beste biozientziak, klima aldaketa, biofisika, material berriak eta horien aplikazioak, automobilgintza eta berrikuntza soziala. Laguntzak 235.000 euroko zenbatekoa dute eta horiei esker, profesionalen ohiko soldatari aplikatuko zaion ordainsari bat finantzatu ahal izango da.

Bizkaia Talentek kudeatuko du deialdia (mota horretako laguntzen lehenengoa) eta horri esker kontratazioari lagunduko zaio, eta arlo estrategikoetan eta lurraldean kokatutako ETE-ekin lankidetzan proiektu propioa garatzen duten esperientziadun eta goi-mailako kualifikazioa duten pertsonen karrera profesionala hobetuko da.

Eskaera egiteko sartu hemen

Laguntza hauek sendotu egingo dute Bizkaiak talentua erakartzeko, sustatzeko eta lurraldeari lotzeko daukan konpromisoa. Bizkaia Talent-ek gaur egun arte ia zortzi milioi euro inbertitu ditu goi-mailako kualifikazioa duten profesional eta ikertzaileak kontratatzeari, prestatzeari eta horiekin lankidetzan aritzeari laguntzeko.

Inbertsio esfortzu horren emaitza bezala, Bizkaia Talentek, bere laguntza programa ezberdinen bitartez, gaur egun arte goi-mailako 160 profesional eta ikertzaile baino gehiago laneratu ditu Bizkaiko 60 erakunde baino gehiagotan; erakunde horiek jarduera sektore estrategikoetan edo goraka doazenetan gauzatzen dute.

ETE-ei emango zaizkie laguntzok, helbide soziala edo laneko zentroren bat Bizkaian baldin badute. Mota hauetako laguntzak emango dira:

 • Lehenengoan laguntza emango da esperientzia handiko profesional eta ikertzaileak Bizkaian integratu daitezen. Modalitate honetan 160.000 eurora arte finantzatuko dira 2 edo 3 laguntzetan. Laguntza goi-mailako kualifikazioa duten langileei emango zaie Bizkaian bizitzen egondako 4. eta 5. urtean. Horrez gain, urte horietan zehar Bizkaian kokatutako erakunde batean lan egindakoak izan beharko dira.
 • Bigarren modalitateko laguntzek Bizkaian lan esperientzia mugatua duten gazte emigratu kualifikatuak integratzea bilatzen dute. Abenduaren 11n argitaratu den deialdiaren laguntzekin onuradun bakoitzarentzat 75.000 euro finantzatuko dira. Laguntza goi-mailako kualifikazioa duten 2 gazteri emango zaie Bizkaian bizitzen egondako 4. eta 5. urtean. Horrez gain, urte horietan zehar Bizkaian kokatutako erakunde batean lan egindakoak izan beharko dira.Laguntza-programa, zenbakitan

Orain arte, 8 milioi euro inguru inbertitu dira talentua erakartzeko; goi-mailako kualifikazioa duten 163 profesional eta ikertzaile hasi direla lanean Bizkaiko 60 enpresa eta erakunde baino gehiagotan.

2017KO LAGUNTZEN PROGRAMA

Xedea: Talentua Kontratatzeko bultzatzeko laguntzak ezartzea

Helburua: Honako honexetarako laguntzak ematea:

 • Bizkaian goi-mailako prestakuntza daukatenak kontratatzea: Bizkaiko ahalmen berritzailea sustatzen duten profesionalak eta ikertzaileak kontratatzen laguntzea.
 • Lan-esperientzia mugatua edukita euren jarduera Bizkaian garatu nahi duten prestakuntzadun langile gazte eta emigratuak kontratatzea.

Zuzkidura ekonomikoa: 235.000€.

Egutegia: 2017ko Laguntzen Programa honetan kontuan hartu daitezen, eskabideak ezinbestean aurkeztu beharko dituzte, 2017ko abenduaren 11tik 2018ko otsailaren 15arte (11:00h).

Laguntzaren helburu diren berrikuntza-arloak:

Erakundeek gaur egun edonolako berrikuntza-premia dutela ere (teknologikoa, industriala, zientifikoa, kudeaketa-arlokoa, kulturala…), ETE guztiei parte hartzeko aukera ematea da helburua, betiere, ondo baino hobeto prestatutako langileak laneratzeko eta eusteko eskaera benetakoa bada.

Modalitateak

A MODALITATEA: GOI-MAILAKO PRESTAKUNTZA ETA LAN-ESPERIENTZIA ZABALA DITUZTEN PERTSONAK KONTRATATZEA

Xedea: Bizkaiko ETE eta goi-mailako prestakuntza eta lan esperientzia zabala duten pertsonen arteko epe luzerako lankidetza ezartzea da.

Langile kontratatuentzako eskakizunak:

 • Laguntzaren helburu den profesionalak edo ikertzaileak Bizkaian bizi eta lan egin beharko du 5 urteko gutxieneko epealdian kontratatzen dutenetik.
 • Gutxienez 10 urteko lan-esperientzia eduki beharko du. Salbuespenez, urte gutxiagoko esperientzia duten izangaiak ere hartuko dira kontuan, betiere, garapen-bidean dauden sektoreetakoak badira.
 • Haien baldintzak (curriculum vitaea) eta lanpostua egokiak izan beharko dira.
 • Izangaiek Euskaditik kanpo bizi eta lan egin edo ikertu beharko dute deialdi hau argitaratu (2017ko abenduaren 11n) edo itxi (2018ko otsailaren 15ean) baino 5 urte lehenago gutxienez.

B MODALITATEA: Lan-esperientzia mugatua daukaten prestakuntzadun profesional gazte eta emigratuak kontratatzea

Xedea: Bizkaiko ETE eta goi-mailako prestakuntza duten euskaldun erbesteratua gazteen arteko epe luzerako lankidetza ezartzea da.

Langile kontratatuentzako eskakizunak:

 • Laguntzaren helburu den profesionalak edota ikertzaileak Bizkaian bizi eta lan egin beharko du 5 urteko gutxieneko epealdian kontratatzen dutenetik.
 • Euskal Autonomia Erkidegoan jaiotakoa izan beharko dira, edo gutxienez 10 urte eraman behar dituzte bertan erroldatuta.
 • Gutxieneko lan-esperientzia 5 urtekoa izango da; eta gehienekoa, 10 urtekoa.
 • Unibertsitateko titulua eduki beharko dute gutxienez.
 • Haien baldintzak eta lanpostua egokiak izan beharko dira.
 • Izangaiek Euskaditik kanpo lan egin edota ikertu beharko dute deialdi hau argitaratu (2017ko abenduaren 11n) edo itxi (2018ko otsailaren 15ean) baino 2 urte lehenago gutxienez.

Izangaien hautaketa eta ebaluazioa

Laguntzen hautamen prozesua: Merezimenduen lehiaketaren bidez.

Hiru iragazkiko prozesua. Horren arabera:

 • Lehenengo fasean, deialdiko eskakizun formalak bete eta laguntzaren helburu izan daitezkeen izangaiak hautatuko ditu Bizkaia Talentek.
 • Bigarren fasean, adituen kanpoko epaimahai independenteak eskabideen urruneko ebaluazioa egingo du. Beharrezkoa izanez gero, banakako elkarrizketa egingo zaie izangaiei nahiz erakunde/proiektuetako ordezkariei, eta puntuazioan hartuko da kontuan. Lortutako puntuazioaren arabera, izangai finalisten zerrenda egingo da.
 • Azkenik, hirugarren fasean, Bizkaia Talenteko Zuzendaritza Batzordeak laguntzak esleituko dizkie izangai finalistei.

Laguntzak esleitzeko prozedura

Laguntzak honelaxe esleituko dira:

 • Izangaiek zehaztutako epean aurkeztutako merezimenduen lehiaketaren bidez.
 • Agiri honetan zehaztutako irizpideak kontuan hartuta balioespen handiena lortu duten eskabideen arabera. Esleitu beharreko laguntza guztien muga zuzkidura ekonomikoaren atalean zehaztutako zenbatekoa izango da, hain zuzen ere: 235.000 €.

La adjudicación de la ayuda se hará efectiva una vez firmado un convenio de colaboración entre la entidad beneficiaria y/o personal cualificado y Bizkaia Talent.

Bizkaia Talentek edo harrera-erakundeak legearen araberako atxikipenak egin eta ezarri beharreko zerga-arautegia bete beharko du une oro. Izangaiei dagokienez (profesionalak/ikertzaileak), laguntza kobratzean indarrean dauden zerga-legeak ezarri beharko dira.Aportaciones económicas

A MODALITATEA: GOI-MAILAKO PRESTAKUNTZA ETA LAN-ESPERIENTZIA ZABALA DITUZTEN PERTSONAK KONTRATATZEA

Bizkaia Talentek emandako laguntza Bizkaian garatutako jardun profesionaleko edo jarduera ikertzaileko laugarren eta bosgarren urteen artean banatu eta betearazi egingo da. Gehieneko kopurua 160.000 €-koa izango da, eta 2 edo 3 laguntzatan zatituko da (gehienez ere, 4 onuradun). Laguntza bi urtean emango zaie onuradunei: laguntza osoa 4 zenbatekotan zatitu eta seihileko bakoitzaren amaieran banatuko da.

Esleitutako laguntza ordaintzeko modua: sei hilean behin hainbanatuko da. Goi-prestakuntzadun profesionalak edo ikertzaileak 4. urteko lehenengo seihilekoan Bizkaian lanean jarraitzen duela egiaztatzen duenean egingo da lehenengo ordainketa.

B MODALITATEA: LAN-ESPERIENTZIA MUGATUA DAUKATEN PRESTAKUNTZADUN PROFESIONAL GAZTE ETA EMIGRATUAK KONTRATATZEA

Bizkaia Talentek emandako laguntza Bizkaian garatutako jardun profesionaleko edo jarduera ikertzaileko laugarren eta bosgarren urteen artean banatu eta betearazi egingo da. Gehieneko kopurua 75.000 €-koa izango da, eta 2 laguntzatan zatituko da. Laguntza bi urtean emango zaie onuradunei: onuraduneko 37.500 euroko laguntza guztia (bi onuradunek zenbateko bera jasotzen badute) 4 zenbatekotan zatitu eta seihileko bakoitzaren amaieran banatuko dira.

Esleitutako laguntza ordaintzeko modua: sei hilean behin hainbanatuko da. Goi-prestakuntzadun profesionalak edo ikertzaileak 4. urteko lehenengo seihilekoan Bizkaian lanean jarraitzen duela egiaztatzen duenean egingo da lehenengo ordainketa.

Eskaera egiteko sartu hemen

Bases del Programa de Ayudas 2017

Resumen convocatoria 2017

Talentua erakarri, eutsi eta lotzen dugu Bilbo-Bizkaiko eremuan, Euskadin

Be part of the largest highly professional Network connected to Bilbao - Bay of Biscay and the entire Basque Country

Sartu:

Profesional bat naiz Organizazio bat naiz
Gure laguntzaileak Gure laguntzaileak BBK BEAZ CICBioGune Universidad de Deusto Bizkaia.net Tecnalia Idom ITP Sener EHU Iberdrola IK4 Mondragon Unibertsitatea
×
×